תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DHP-1565/Ax
מראה מאחורה
מראה מקדימה

דף מידע

ראה גם